[Cập nhật] Tỷ giá ngoại tệ hôm nay đang giao dịch mức như thế nào?

Phiên giao dịch tỷ giá ngoại tệ trong sáng nay 11/4 hiện đang có nhiều sự điều chỉnh tại các ngân hàng lớn trên cả nước mức giá nhiều chênh lệch với phiên giao dịch hôm nay.

Tỷ giá yen Nhật

Hiện mức giá Yên Nhật ở chiều mua vào của 3 ngân hàng điều tăng giá, 3 ngân hàng giảm giá, 6 ngân hàng vẫn giữ nguyên mức giá so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá bán ra, 2 ngân hàng giảm giá bán và 6 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

Ngân hàng có giá mua cao nhất 214,20 VND/JPY là ACB và ngân hàng có giá bán thấp nhất là Agrribank với 217,00 VND/JPY.

Ngân hàng Tỷ giá JPY hôm nay (11/4/2020) Tỷ giá JPY hôm qua (10/4/2020)
Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra
VCB 208,92 211,03 219,57 208,81 210,92 219,46
ACB 213,42 213,95 217,86 214,49 215,03 217,90
Techcombank 212,70 213,58 219,62 212,57 213,44 219,48
VietinBank 211,50 212,00 219,20 211,37 211,87 219,07
BIDV 210,32 211,59 218,81 210,32 211,59 218,81
VPB 212,29 213,84 219,46 212,29 213,84 219,46
DAB 210,00 214,00 217,00 210,00 214,00 217,00
VIB 212,00 213,00 218,00 212,00 213,00 218,00
SCB 214,20 214,80 218,00 214,80 215,40 218,40
STB 213,00 214,00 218,00 213,00 214,00 218,00
NCB 212,58 213,78 219,09 212,58 213,78 219,09

Tỷ giá đô la Úc

Chiều mua vào 2 ngân hàng điêu tăng giá, 3 ngân hàng khác giảm giá, 7 ngân hàng vẫn giữ nguyên mức giá so với hôm qua. khi đó chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá bán ra, 3 ngân hàng giảm giá bán và 6 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

Eximbank là ngân hàng có giá mua đô la Úc cao nhất với 14.750VND/AUD và giá bán thấp nhất với 14.789 VND/AUD.

Ngân hàng Tỷ giá AUD hôm nay (11/4/2020) Tỷ giá AUD hôm qua (10/4/2020)
Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra
VCB 14.486 14.632 15.091 14.526 14.672 15.132
ACB 14.652 14.711 15.040 14.659 14.718 14.974
Techcombank 14.429 14.609 15.120 14.420 14.599 15.111
VietinBank 14.620 14.750 15.220 14.657 14.787 15.257
BIDV 14.584 14.672 15.063 14.584 14.672 15.063
VPB 14.535 14.636 15.214 14.535 14.636 15.214
DAB 14.730 14.780 14.980 14.730 14.790 14.990
VIB 14.482 14.614 15.120 14.482 14.614 15.120
SCB 14.700 14.740 15.120 14.670 14.710 15.070
STB 14.678 14.778 15.489 14.678 14.778 15.489
EIB 14.747 0.00 14.791 14.747 0.00 14.791
NCB 14.495 14.585 15.085 14.495 14.585 15.085

Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay

So sánh tỷ giá bảng Anh giữa 11 ngân hàng hôm nay, ở chiều mua vào có 4 ngân hàng tăng giá mua, 1 ngân hàng giảm giá mua và 6 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 4 ngân hàng tăng giá bán ra, 1 ngân hàng giảm giá bán và 6 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

Hiện Sacombank là ngân hàng có giá mua bảng Anh cao nhất với 28.977 VND/GBP và giá bán thấp nhất với 29.302 VND/GBP.

Ngân hàng Tỷ giá GBP hôm nay (11/4/2020) Tỷ giá GBP hôm qua (10/4/2020)
Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra
VCB 28.484 28.771 29.673 28.451 28.738 29.639
ACB 0.00 28.947 0.00 0.00 29.063 0.00
Techcombank 28.624 28.906 29.568 28.606 28.888 29.549
VietinBank 28.840 29.060 29.480 28.826 29.046 29.466
BIDV 28.834 29.008 29.440 28.834 29.008 29.440
VPB 28.708 28.930 29.624 28.708 28.930 29.624
DAB 28.940 29.050 29.450 28.890 29.000 29.400
VIB 28.654 28.914 29.537 28.654 28.914 29.537
SCB 28.910 29.030 29.410 29.010 29.130 29.490
STB 28.977 29.077 29.302 28.977 29.077 29.302
NCB 28.744 28.864 29.530 28.744 28.864 29.53